VIDEO

ชป.เดินหน้าโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตะเพินฯ จังหวัดกาญจนบุรี หวังแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ

Old Spondon News - 2020

การดู 120 ครั้ง 2 วันที่ผ่านมา

ชป.เดินหน้าโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตะเพินฯ จังหวัดกาญจนบุรี หวังแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ วันนี้ (24 พ.ค. 64) นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตะเพินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ และทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ ตามลำดับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยตะเพินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยหลังการลงพื้นที่ว่า กรมชลประทาน มุ่งมั่น เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืน เป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยจะเร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานก่อสร้างที่วางไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อราษฎร ทั้งนี้ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่กระพร้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นการก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 7,500 ไร่ ปัจจุบันผลงานทั้งโครงการประมาณ56 % คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566 ในส่วนของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึง พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างหัวงานเขื่อน โดยรองอธิบดีกรมชลประทาน ได้มอบแนวทางในการดำเนินงานเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมมอบนโยบายในการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติม เพื่อเป็นการรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตอีกด้วย ความคิดเห็น 2 รายการ แสดงความคิดเห็นในชื่อ รอบรั้วชลประทาน จุรีรัตน์ เอกอำรุง GIF "" อาจมี good และ cartoon · ตอบกลับ · · 19 ชม. รอบรั้วชลประทาน เผยแพร่โดย Opor Boon · 22 ชม. · กรมชลฯ มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำชลประทานอย่างจริงจัง กรมชลประทาน กำหนดทิศทางของการบริหารจัดการน้ำชลประทานในอนาคต โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากน้ำชลประทานที่ได้รับการพัฒนาแล้ว แทนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ด้วยการเปลี่ยนจากการพัฒนาเชิงปริมาณไปเป็นการพัฒนาเชิงคุณภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้มุ่งเน้นและเพิ่มประสิทธิภาพการบร... ดูเพิ่มเติม 1 ความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นในชื่อ รอบรั้วชลประทาน ภาสุภัทร ชูเกลี้ยง เยี่ยมครับ อยากให้ มาสำรวจ คลองส่งน้ำ แถวๆต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ตั้งแต่สร้างเสร็จ ไม่มีการผันน้ำ เข้าคลองชลประทานครับ · ตอบกลับ · · 21 ชม. รอบรั้วชลประทาน เผยแพร่โดย Ayumi Nimana · 23 ชม. · ชป.ร่วมขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร วันนี้ (24 พฤษภาคม 2564) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 4/2564 โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาและต... ดูเพิ่มเติม ความคิดเห็น 0 รายการ แสดงความคิดเห็นในชื่อ รอบรั้วชลประทาน รอบรั้วชลประทาน เผยแพร่โดย Pinchalee Prembut · 1 วัน · กรมชลประทาน ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา รักษาราชการแทนรองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ครั้งที่ 2/2564 โดยมี คณะอนุกรรมการฯ ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนัก กอง ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อร่วมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ และการขออนุมัติใช้... ดูเพิ่มเติม ความคิดเห็น 0 รายการ แสดงความคิดเห็นในชื่อ รอบรั้วชลประทาน รอบรั้วชลประทาน ได้อัพเดตรูปโปรไฟล์ เผยแพร่โดย Ciel Chi · 1 วัน · อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ ความคิดเห็น 0 รายการ แสดงความคิดเห็นในชื่อ รอบรั้วชลประทาน รอบรั้วชลประทาน อธิบดี ชป

+