26 มกราคม 2564 | 13:51:28 น. share |

รองอธิบดีกรมชลประทาน ติดตามความก้าวหน้า โครงการขยายประตูระบายน้ำบึงฝรั่ง

 

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบึงฝรั่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่คลองสิบสาม แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอดิศักดิ์ บุญเพียร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 ร่วมให้ข้อมูลและรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ

 

สำหรับโครงการขยายประตูระบายน้ำบึงฝรั่ง เขตหนองจอก เป็นโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้แก่คลองบึงฝรั่ง จากเดิมที่มีประตูระบายน้ำเพียง 2 บานประตู ระบายน้ำได้เพียง 25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำไม่เพียงพอ กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ พร้อมบานประตูใหม่ 2 บาน ที่สามารถระบายน้ำได้มากถึง 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีระยะเวลาการดำเนินงานก่อสร้าง 1 ปี ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2564 นี้ หากแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น
+