26 มกราคม 2564 | 13:42:11 น. share |

รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

 

สำหรับการประชุมในวันนี้ ที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญที่ผ่านกองอำนวยการน้ำแห่งชาติแล้ว พร้อมปัญหาอุปสรรค รวมถึงความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผลการติดตามการขอใช้พื้นที่สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ สรุปผลการดำเนินงานคณะทำงานทางเทคนิคการพัฒนาโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการผันน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ ระยะที่ ๑ (สถานีสูบน้ำวังด้ง) พร้อมร่วมพิจารณาโครงการสถานีสูบน้ำดิบพร้อมระบบท่อส่งน้ำเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดปัตตานี โครงการผันน้ำประแสร์-หนองค้อ-บางพระ จังหวัดชลบุรี และโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แสดงความคิดเห็น
+