24 กุมภาพันธ์ 2564 | 14:28:31 น. share |

ชป. ร่วมหารือ กปร. พิจารณาโครงการเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

            วันที่ 22 กุมภาพันธ์​ 2564 นายเฉ​ลิมเกียรติ​ คงวิ​เชียรวัฒน์​ รองอธิบดีก​รมชลประทาน​ พร้อมด้วย​ ​นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่​ นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการ เพิ่มเติม​ ในภารกิจของคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ โดยมี​ นายลลิต ถนอมสิงห์​ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง​ ณ​ ห้องประชุม​ 201 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ กรุงเทพฯ

            สำหรับการประชุมในครั้งนี้​ จัดขึ้นเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ จำนวน​ 5 โครงการ​ ประกอบด้วย​ อ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร อ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ อ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ อ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำกระจวน)​ และอ่างเก็บน้ำลำเจียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบของงานพัฒนาตามแนวพระราชดำริ​ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่รับประโยชน์​ พร้อมกันนี้ กรมชลประทานยังได้เสนอ โครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน เพื่อให้ทางคณะทำงานฯ พิจารณาตามแผนการพัฒนาเพิ่มเติม​ต่อไป รวมถึง​ ร่วมพิจารณาโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพ​การระบายน้ำ​ และบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อย่างยั่งยืน​ ทั้งนี้​ กรมชลประทาน​ ให้ความสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชน และการ​ศึกษา​ผลกระทบ​สิ่งแวดล้อม​ ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน​ รวมถึงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น
+