28 มกราคม 2564 | 10:55:34 น. share |

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 45 ดูงานการบริหารจัดการน้ำกรมชลฯ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายธาดา สุขะปุณพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา และนายเลอบุญ อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ให้การต้อนรับ พลตรี กิตติ คงสมบัติ รองเสธ. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วยผู้เข้าอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 45 ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) และรับฟังการบรรยายการบริการจัดการน้ำของกรมชลประทาน ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

 

ในการนี้ นายธาดา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) หัวข้อเรื่อง การประเมินสถานการณ์น้ำและอุทกภัย รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม ได้แก่ ปัจจัยการเกิดน้ำท่า การบริหารจัดการน้ำ แนวทางการป้องกันและบรรเทาน้ำท่วม-น้ำแล้ง หลังจากนั้นทางคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและแผนงานห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ" โดย นายเลอบุญ ผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้

 

แสดงความคิดเห็น
+