28 มกราคม 2564 | 10:01:10 น. share |

โครงการชลประทานอุบลราชธานี เร่งระบายน้ำท่วมขัง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

วันนี้(24 กันยายน 2562)โครงการชลประทานอุบลราชธานี โดย นายวสันต์ ข่ายมณี หัวหน้าฝ่ายช่างกล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกล ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง บริเวณชุมชนบุ่งกาแซว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขัง หลังมวลน้ำจากอิทธิพลของพายุโพดุล ทะลักท่วมถนนและชุมชน พร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้สามารถสัญจรไปมาผ่านถนนบริเวณดังกล่าวได้สะดวก

แสดงความคิดเห็น
+