28 มกราคม 2564 | 09:55:53 น. share |

อาสา กษ. ลุยช่วยเหลือฟื้นฟู หลังน้ำท่วมที่อุบลราชธานี

อาสา กษ. ลุยช่วยเหลือฟื้นฟู หลังน้ำท่วมที่อุบลฯ

 

วันนี้ (24 กันยายน 2562) นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายอรรถกร นนทะดี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับ สำนักงานชลประทานที่ 7 นำโดย นายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นำรถบรรทุกน้ำพร้อมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ สำหรับทำความสะอาด เข้าร่วมกิจกรรม “การรณรงค์ทำความสะอาดตำบลไร่ใต้ Big Cleaning Day” อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการ “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกร ผู้ประสบภัย” โดยทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกร ผู้ประสบภัยหลังน้ำลด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

แสดงความคิดเห็น
+